تخم های کاملا ترک خورده به دلیل خطر بالای از دست دادن رطوبت و آلودگی باکتریایی برای جوجه کشی استفاده نمی شوند. اینگونه تخم مرغ ها همچنین برای مصارف خوراکی استفاده نمی شوند. همچنین مشکلات خارجی کیفیت تخم مرغ مربوط به سایر عیوب پوسته است که لزوماً منجر به شکستن تخم مرغ نمی شود. اینها شامل پوسته‌های زبر، تخم‌های بدشکل، تخم‌های بدون پوسته و تخم‌های لکه‌دار یا کثیف هستند. این موارد کمتر از موارد مرتبط با مشکلات واقعی استحکام پوسته اتفاق می‌افتند، اما با این وجود می‌توانند منجر به افزایش خطرات آلودگی تخم مرغ شوند.

چه چیزی بر کیفیت پوسته تخم مرغ تأثیر می گذارد؟

طیف وسیعی از عوامل تغذیه ای و غیر تغذیه ای می تواند بر کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغداری های تخمگذار تأثیرگذار باشد. این عوامل شامل موارد زیر است:

  • مدت زمانی که تخم مرغ در طول تشکیل پوسته در غده پوسته سپری می کند.
  • میزان رسوب کلسیم در غده پوسته.
  • زمانی از روز که تخم گذاشته می شود.
  • سن مرغ (ضخامت با افزایش سن کاهش می یابد و اندازه تخم مرغ افزایش می یابد).
  • عوامل عفونی/بیماری ها و آلودگی مانند برونشیت عفونی، بیماری نیوکاسل، مایکوپلاسما، مایکوتوکسین های T-2 و HT-2، سولفونامیدها، حشره کش های ارگانیک کلرید.
  • کمبود و یا بیش بود بعضی از مواد مغذی در جیره.
  • آب آشامیدنی شور.
  • زمان خوراکدهی به مرغ تخمگذار.
  • سایر موارد مانند ژنوتیپ، سیستم تولید، محیط (دما، روشنایی، در دسترس بودن و کیفیت آب)، استرس عمومی، شیوه‌های مدیریتی (از جمله یکنواختی گله و حمل تخم مرغ).

برای مطالعه مطالب بیشتر می توانید به مقاله عوامل موثر بر کیفیت پوسته تخم مرغ مراجعه فرمایید.

محصول پیشنهادی برای کاهش تخم مرغ های شکسته

برای کاهش چشمگیر میزان تخم مرغ های شکسته و یا پوسته نازک در واحد مرغداری خود می توانید از مکمل تقویت پوسته تخم مرغ (Shell-max) در جیره مرغ تخمگذار استفاده نمایید. این محصول حاوی کلیه مواد مغذی ضروری برای تشکیل پوسته تخم مرغ و افزایش استحکام آن می باشد.