بایگانی نوشته‌ها


تغذیه مرغ تخمگذار در آب و هوای گرم

تغذیه مرغ تخمگذار در آب و هوای گرم

استرس گرمایی در فصول گرم سال باعث کاهش تخمگذاری و همچنین افت کیفیت تخم مرغ می شود که این امر می تواند باعث زیان های اقتصادی برای مرغداران شود. در شرایط تنش حرارتی می توان با مدیریت تغذیه مرغ تخمگذار این زیان ها را تا حدود زیادی کاهش داد که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

درباره‌ی نویسنده
تیم پشتیبانی فروشگاه الوفید
اطلاعات بیش‌تر
عضویت خبرنامه
عضو خبرنامه ماهانه وب‌سایت شوید و تازه‌ترین نوشته‌ها را در پست الکترونیک خود دریافت کنید.
آدرس پست الکترونیک خود را بنویسید.
کمی صبر کنید...