طبق گزارش صندوق جهانی طبیعت (WWF)، تولید جهانی سویا در دو دهه گذشته دو برابر شده است (صندوق جهانی طبیعت، 2021). در اتحادیه اروپا، نگرانی ها در مورد میزان واردات سویا برای خوراک دام افزایش یافته، در حالی که اتحادیه اروپا هنوز به واردات منابع پروتئینی برای خوراک دام وابسته است. در سال 2018، 15/54 میلیون تن دانه سویا، 363000 تن روغن سویا و 18 میلیون تن کنجاله سویا وارد اتحادیه اروپا شده است. این منابع پروتئینی عمدتاً از برزیل، ایالات متحده و آرژانتین وارد می شود. با این وجود، علاقه مندی برای جیره های مرغ تخمگذار و مرغ گوشتی بدون سویا افزایش یافته است. این مقاله بر جایگزین های موجود برای سویا و تأثیر جیره های طیور بدون سویا می پردازد.

جایگزین های کنجاله سویا

نمونه های شناخته شده منابع پروتئینی برای جایگزینی کنجاله سویا عبارتند از کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله پنبه دانه، کنجاله بادام زمینی و DDGS (عصاره دانه های تقطیری). هنگام استفاده از مواد جایگزین برای کنجاله سویا، فرموله کردن جیره بر اساس سطح آمینو اسیدهای قابل هضم بسیار مهم است. اکثر منابع پروتئینی در مقایسه با کنجاله سویا پروفایل آمینواسیدی متفاوتی دارند. فرمول بندی جیره بر اساس آمینو اسید قابل هضم به حفظ تعادل و سطوح مناسب اسید آمینه در جیره غذایی طیور کمک می کند. اکثر مواد جایگزین متداول در مقایسه با کنجاله سویا قابلیت هضم و میزان مصرف پروتئین کمتری دارند (جدول 1). بخشی از این هضم پروتئین پایین تر ناشی از سطح بالاتری از عوامل ضد تغذیه ای مانند گوسیپول، گلوکوزینولات و مهار کننده های تریپسین در منابع پروتئینی جایگزین است.

جدول 1

مواد خامقابلیت هضم پروتئین در مرغ تخمگذار
کنجاله سویا86 درصد
کنجاله آفتابگردان85 درصد
کنجاله کلزا76 درصد
کنجاله پنبه دانه65 درصد
کنجاله بادام زمینی85 درصد
عصاره دانه های تقطیری71 درصد
پودر گوشت و استخوان73 درصد

منبع: CVB Feed Table, 2018

هضم مناسب پروتئین منجر به بهبود بازده خوراک می شود، در نتیجه این امر تأثیر مثبتی بر پایداری تولید تخم مرغ خواهد داشت. هضم بیشتر پروتئین منجر به باقی مانده پروتئین کمتر در انتهای روده می شود. این امر منجر به کاهش خطر ابتلا به مشکلات سلامت روده می شود. به خوبی مشخص شده است که پروتئین زیاد در این قسمت از روده ممکن است باعث التهاب شود که این التهاب بر سلامت و رفاه مرغ تخمگذار تأثیر منفی می گذارد. قابلیت هضم پروتئین بستگی زیادی به سلامت کلی روده دارد، اما در کنار آن همچنین باید نوع فرآوری خوراک، کیفیت آسیاب و حرارت مورد استفاده، نوع مواد اولیه مورد استفاده در جیره غذایی، نوع آنزیم ها و کل ترکیب جیره غذایی را در نظر گرفت.

تغذیه منابع پروتئینی جایگزین در دوران پرورش و معرفی آهسته مواد جدید به گله بسیار مهم است. به این ترتیب جوجه ها، پولت ها و مرغ های تخمگذار بهتر می توانند با این جیره های جایگزین سازگاری پیدا کنند. این کار فشار کمتری بر روده آنها وارد می کند و در نتیجه سلامت روده را بهبود می بخشد. هنگام افزودن مواد اولیه جدید به جیره غذایی پرندگان، به مصرف واقعی خوراک و نتایج تولید در روزهای بعد توجه کنید. این امر از برآورد بیش از حد قابلیت هضم ترکیب جدید خوراک شما جلوگیری می کند و به شما اجازه می دهد تا به موقع تصمیم بگیرید. در پرورش مرغ های تخمگذار مهم است که آنها بتوانند با جیره های حاوی مواد غذایی جایگزین سویا به خوبی عمل کنند. برای این منظور، شرکت های اصلاح نژاد مرغ هایی را انتخاب می کنند که به خوبی قادرند با گنجاندن مواد غذایی جایگزین در رژیم غذایی خود کنار بیایند و در عین حال تداوم خود را در تولید بیشترین میزان تخم مرغ با کیفیت درجه یک به ازاء هر مرغ حفظ کنند. با انتخاب پرندگانی که بتوانند به خوبی با این جیره های با کیفیت پایین تر یعنی جیره هایی با سطوح بالای عوامل ضد تغذیه و میزان هضم پایین تر کنار بیایند و در این شرایط قادر به حفظ عملکرد مناسب باشند، به تولید کارآمدتر و پایدارتر تخم مرغ کمک می کنیم.

خطرات ناشی از کمبود مواد مغذی

به منظور دستیابی و حفظ عملکرد مطلوب مرغ تخمگذار هنگام تغذیه از جیره های بدون سویا، جلوگیری از کمبود مواد مغذی در همه زمان ها مهم است. بسته به در دسترس بودن مواد اولیه، به دست آوردن تعادل درست از منابع پروتئینی جایگزین ممکن است گرانتر باشد. به طور کلی، اسیدهای آمینه قابل هضم ضروری که برای فرمولاسیون استفاده می شوند عبارتند از: لیزین، متیونین، متیونین + سیستئین، ترئونین، والین، ایزولوسین و تریپتوفان.

ماده مغذینیاز (g/h/d)کنجاله سویاکنجاله کلزاکنجاله آفتابگردان
پروتئین خام (%)18/546/534/438/2
اسید آمینه قابل هضمنیاز (% cp)نسبت (% cp)نسبت (% cp)نسبت (% cp)
لیزین46554329
متیونین25131820
متیونین + سیستئین40243732
ترئونین32323228
تریپتوفان10121010
والین41413941
ایزولوسین37403135
آرژینین48675274

یکی دیگر از مواد مغذی مهم پتاسیم است، سطح پتاسیم در محصولات سویا نسبتاً بالا است. حذف کنجاله سویا یا فول فت سویا از جیره باعث کاهش سطح پتاسیم می شود. پتاسیم در حفظ تعادل کاتیون آنیون جیره دارای اهمیت است و این امر باید در مورد جایگزین های سویا مد نظر قرار گیرد.

خلاصه

هنگامی که تفاوت بین مواد مغذی را در نظر می گیرید، مطمئناً می توانید جیره های بدون سویا را برای مرغ های تخمگذار تنظیم کنید. همانطور که توضیح داده شد، اکثر منابع پروتئینی جایگزین، پروفایل اسید آمینه متفاوتی نسبت به کنجاله سویا دارند. فرموله کردن جیره بر اساس سطح آمینو اسید قابل هضم به حفظ تعادل آمینواسید صحیح در جیره غذایی مرغ تخمگذار کمک می کند. کمبود مواد مغذی بر سلامت و عملکرد گله تأثیر می گذارد بنابراین کیفیت جیره و رفتار گله خود را با دقت تحت نظر داشته باشید.